Stowarzyszenie Polish Language Communication Centre in London ma przyjemność przedstawić Państwu propozycje szkoleń i warsztatów, zarówno dla nauczycieli pracujących z wielojęzycznymi dziećmi oraz młodzieżą, jak i dla samych uczniów.

 

1. Nauczanie części systemu językowego polszczyzny. Część pierwsza pod tytułem: Nauczanie pisania - wprowadzenie.

 

 

Autorka warsztatu: Maksi Kozińska

 

                               Warsztaty mające za zadanie pomóc nauczycielom języka polskiego jako drugiego i obcego przy nauczaniu pisowni. Uczestnik warsztatu pozna wybrane elementy specyfiki pisowni języka polskiego oraz techniki jej nauczania.

Czas trwania szkolenia to 2 godziny.

 

2. Planowanie zajęć w polskiej sobotniej szkole na podstawie wybranych treści nauczania z języka polskiego, historii i geografii.

 

Autor szkolenia: Janusz Kulczycki

 

                      Szkolenie skierowane jest do nauczycieli polskich sobotnich szkół, szczególnie do tych, którzy rozpoczynają pracę lub potrzebują                           pomocy w zakresie planowania pracy dydaktycznej. W wyniku szkolenia nauczyciele poznają Podstawę Programową i wiedzę, jak z                      niej  korzystać; wypracowują własny Wewnątrzszkony system kształcenia (w rozszerzonym module – Oceniania).  Tematyka                                    spotkania porusza m.in. etapy planowania pracy, poznanie składowych programu, nauczanie poszczególnych kompetencji                                        językowych i ewaluację pracy nauczyciela, a dla szczególnie zainteresowanych nauczycieli modele taksonomii celów B.Niemierki i B.Blooma.

Czas trwania szkolenia: 90-120 minut.

 

 

 

 

3. Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na polski- jak pracować z kandydatami do egzaminu na poziomie A-level z języka polskiego.

 

Autorka warsztatu: Maksi Kozińska

 

                               Warsztaty mające za zadanie pomóc nauczycielom języka polskiego jako drugiego i obcego przy doskonaleniu  kompetencji                                   tłumaczeniowej uczniów. Uczestnik warsztatu pozna wybrane różnice w konwencji zapisu w języku polskim i angielskim oraz                                  techniki nauczania tłumaczenia.

                                  Czas trwania szkolenia to 1,5 godziny.

 

4. Problemy moralne w  dramacie polskim- warsztaty dla kandydatów do egzaminu na poziomie  A-level z języka polskiego :

 

 

Autorka warsztatu: Maksi Kozińska

 

                                  DO WYBORU:

 

1. Moralność pani Dulskiej – Gabriela Zapolska -  czas trwania warsztatu to 2 godziny.

2. Zemsta- Aleksander Fredro-  czas trwania  warsztatu to 2 godziny.

3. Niemcy-  Leon Kruczkowski -  czas trwania warszatu to 2 godziny.

4. Tango- Sławomir Mrożek -  czas trwania warszatu to 2 godziny.

5. Emigranci –Sławomir Mrożek -  czas trwania warsztatu to 2 godziny.

6. Balladyna- Juliusz Słowacki-  czas trwania warszatu to 2 godziny.

 

               Warsztaty skierowane do kandydatów przystępujących do egzaminu na poziomie A-level z języka polskiego w oparciu o                                         specyfikację AQA.  Każde ze szkoleń ma przygotować uczniów do merytorycznego wypracowania na egzaminie z zakresu                                    problemów moralnych w dramacie polskim. Warunkiem pomyślnego przebiegu szkolenia jest uprzednie zapoznanie się z                                      lekturą przez uczniów.

 

5. Pisanie wypracowań maturalnych - redakcja tekstu.

 

Autorka warsztatu: Grażyna Salamon

 

Szkolenie przeznaczone jest dla  kandydatów przystępujących do egzaminów na poziomie

 A-level z języka polskiego.

W części teoretycznej uczestnik zapozna się z zasadami poprawnego redagowania tekstów obowiązujących na egzaminach AS i A2. Część praktyczną stanowią ćwiczenia, których celem jest utrwalenie poznanych zasad oraz poszerzenie słownictwa.

Czas trwania 1,5 godziny.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE WARSZTATÓW:

Adres e-mail: plccil.office@gmail.com

 

Jeśli uważasz, że w ofercie warsztatowej brakuje iteresującego Ciebie tematu, napisz do nas!

OFERTA SZKOLEŃ W FORMACIE PDF.