Dokładaj do ognia...

Kilka słów o przewodniku dla rodzin w podróży ku dwujęzyczności pod tytułem „Podaruj dziecku szansę na dwujęzyczność” autorstwa Adama Becka.

Wyżej wspomniana pozycja składa się z dwóch części – perspektyw oraz zasad, które dla autora są wypadkową doświadczeń, przeżyć i zainteresowań zawodowych. Mnie szczególnie podobała się ta druga część. Zawiera bowiem wiele praktycznych rozwiązań, o których należy pamiętać, aby świadomie wspierać proces akwizycji i utrzymania języka odziedziczonego w kraju osiedlenia. Polecałabym nie czytać całej książki na raz. Raczej zasugerowałabym czytelniczkom i czytelnikom czytać po dwie do trzech sekcji dziennie. Autor w omawianym poradniku często powtarza najważniejsze dla siebie myśli oraz założenia, więc nie ma potrzeby zapoznawania się z nią po kolei, rozdział po rozdziale, można zacząć ją czytać od którejkolwiek sekcji.


Pragnę zauważyć, że już na pierwszych kartach tej pozycji wydawniczej urzekło mnie ujęcie języka angielskiego jako języka mniejszościowego w Japonii, to pokazuje, że każdy język może być językiem odziedziczonym/mniejszościowym, a także, że każdy język spotyka się z podobnymi zagrożeniami oraz niesie ze sobą podobne korzyści (m.in. wielojęzyczność oraz aktywne obcowanie w dwu i więcej kultur). Takie przedstawienie sytuacji skutecznie – moim zdaniem – odczarowuje nasze europejskie postrzeganie języka angielskiego. Autor rozumie również wartość języka dominującego (w tym wypadku języka japońskiego), to ważne, gdyż język większościowy często bywa marginalizowany w tego typu publikacjach.


Autor podkreśla rolę pasji i entuzjazmu w utrzymaniu dwujęzyczności dzieci. Niezwykle priorytetowa jest postawa rodziców wobec przekazywanego języka. Nie należy oczekiwać zaangażowania ze strony swoich dzieci, jeśli sami będziemy którymkolwiek z języków gardzić lub uważać go za nieistotny. Przy czym, w mojej ocenie, KAŻDY język jest ważny i piękny. Ważny, bo służy jako narzędzie i piękny, gdyż pozwala na odkrywanie nowych światów.


Autor wspomina też o roli równowagi w wychowywaniu dzieci (nie tylko tych dwujęzycznych). Jeżeli przekazywanie języka będzie zbyt poważne lub obciążające, to wtedy język będzie się kojarzył z wysiłkiem oraz ciężką pracą. Za to entuzjastycznie, okraszone śmiechem i pasją obcowanie z językiem może przekształcić każdy wysiłek w zabawę. Adam Beck przypomina też, że jeśli poziom umiejętności/ zaawansowania językowego dziecka nie spełnia twoich oczekiwań, to nie jest to porażka. Jest to nic innego jak informacja zwrotna. Pamiętajmy, że pasywne posługiwanie się językiem, to również sukces. To więcej niż brak dostępu do języka.


Ten poradnik to pomoc i próba wsparcia rodziców w wielojęzycznej podróży wychowawczej. Adam Beck otwarcie mówi o tym, że dwujęzyczność jest przygodą, w której nie powinniśmy się nikomu starać dorównywać. Ta droga jest nasza, osobista, bardzo indywidualna. Nie jest wyścigiem czy zawodami. Jednocześnie niezwykle wymowna jest metafora dotycząca tego, że wychowanie w dwujęzyczności to maraton (kto przebiegł chociaż jeden wie, że każdy kto go ukończył już zawsze będzie wygrany) – długa podróż, która bywa męcząca, ale jedno jest pewne – niebywale satysfakcjonująca u mety.


Przewodnik Adama Becka pod tytułem „Podaruj dziecku szansę na dwujęzyczność” przypomina mi miłe spotkania przy kawie, podczas którego rodzic radzi drugiemu rodzicowi, sugeruje i podpowiada, ale niczego nie narzuca. Za to dzieli się doświadczeniami z ogromną pasją; pasją wynikającą z przeżyć, doświadczeń oraz zawodowych zainteresowań.


Polecam Rodzicom sięgnąć po tę pozycję – Maksi Kozińska 


Darmowy rozdział książki jest dostępny tutaj: https://bit.ly/364NdWC


Inne pozycje warte uwagi dotyczące wychowania dwujęczycznego:


Seria poradników Dwujęzyczność w praktyce: http://www.podarujdzieckujezyk.org/


Po polsku na wyspach A Guide for Parents of Bilingual Children. 2nd edition. Enlarged.Ed. K. Zechenter:

https://www.academia.edu/32101715/A_Guide_for_Parents_of_Bilingual_Children_2nd_edition_Enlarged_Ed_K_Zechenter_the_entire_text_


K. Zechenter (Ed.) Dwujęzyczni i dwulukturowi Bilingual and Bicultural. Speaking Polish in North America: https://www.academia.edu/35746276/K_Zechenter_Ed_Bilingual_and_Bicultural_Speaking_Polish_in_North_America

Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
  • Facebook Basic Square