Niechaj też dorośli o tym pamiętają, że dzieciaki nie gorsze, mówią i gadają…


Szanowni Państwo!


Niejednokrotnie każdy z nas - obcując z Młodymi Ludźmi – doświadczał ciekawych rzeczy widząc i słysząc, co czynią i mówią. Zapraszamy do naszego nowego projektu pt. ,,I KTO TO MÓWI?’’, w którym będziemy prezentować anegdotki i ,,wpadki’’ językowe naszych pociech. Wystarczy być bacznie słuchającym rodzicem, czy nauczycielem, który usłyszy – zapisze – wyśle nam anegdotkę, a my ją opublikujemy.

Warunki projektu:

  1. Zamieszczane anegdoty mają na celu rozpowszechnienie możliwości językowych naszych dzieci, ich spontaniczność i oryginalność.

  2. Wysłanie anegdoty równoznaczne jest ze zgodą na jej publikację.

  3. Publikacja jest bezpłatna, a żadna ze stron (autor i PLCCiL) nie rości sobie praw do zapłaty.

  4. Do anegdoty można dołączyć zdjęcie dziecka, czy dziecka z rodzicem.

  5. Anegdota powinna/może zawierać komentarz rodzica, opis miejsca, sytuacji i inne szczegóły, które mogą wpłynąć na lepsze zrozumienie anegdoty, ale również imię i wiek dziecka.

  6. PLCCiL ma prawo do korekty błędów np. ortograficznych przed publikacją, co jednak nie wpłynie na przekaz anegdoty.

  7. PLCCiL ma prawo na komentarz dot. anegdoty, wyjaśnienie z czego wynikała ,,wpadka’’ czy błąd językowy, jeśli taki wystąpi.

  8. Anegdoty prosimy wysyłać na adres: plccil.office@gmail.com W temacie wiadomości e-mail należy wpisać hasło: ,,Anegdota’’.

  9. Anegdoty mogą być umieszczone zarówno na naszej stronie internetowej, czy profilu FB.

Życzymy Państwu i Waszym Dzieciom dobrej zabawy, a także umiejętności ,,wyłapywania’’ ciekawych anegdot.

Zapraszamy do zabawy:)

Pomysłodawca i Koordynator Projektu

Janusz Kulczycki


Przykładowa anegdota dostępna jest tutaj.

Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
  • Facebook Basic Square