QTS – przewodnik dla polskich nauczycieli

QTS – przewodnik dla polskich nauczycieli!


Bez wątpienia mamy wielu utalentowanych pedagogów i nauczycieli na Wyspach, którzy uzyskali prawo do wykonywania swojego zawodu w Polsce. Nie wszyscy jednak – z różnych powodów – wnioskowali o status wykwalifikowanego nauczyciela w Wielkiej Brytanii – ang. Qualified Teacher Status (QTS). Dzisiaj przychodzę do Państwa z pomocą i zachętą do ubiegania się o rozpoznanie swoich kwalifikacji zawodowych na polu edukacji brytyjskiej.


1. Czym jest QTS?


QTS jest niczym innym jak potwierdzeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia do nauczania jako nauczyciel w brytyjskiej szkole, np. podstawowej. Uprawnia też do otrzymywania wynagrodzenia wg ustawowych wytycznych co do wynagrodzeń nauczycielskich w Zjednoczonym Królestwie.

W przypadku, gdy uzyskało się tylko uprawnienia do wykonywania zawodu, ale nigdy nie pracowało się w zawodzie nauczyciela, wtedy wciąż można ubiegać o QTS. Uzyskuje się wtedy status nowo wyszkolonego nauczyciela – ang. Newly Qualified Teacher (NQT). Taki początkujący nauczyciel musi wtedy odbyć roczną praktykę nauczycielską, aby uzyskać QTS.


2. Czy Polscy nauczyciele mogą ubiegać się o QTS?


Tak, mogą i powinni. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2005/36/EC w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – w/w dyrektywa w języku polskim do wglądu znajduje się tutaj – każdy obywatel Unii Europejskiej, który otrzymał uprawnienia nauczycielskie w jakimkolwiek kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG; ang. EEA), może ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w innym kraju członkowskim.


3. Jak wygląda proces składania wniosku o QTS?


Po pierwsze sam wniosek jest bezpłatny. Czas wypełniania wniosku jest nie dłuższy niż 45 minut i składa się z pięciu części. Nie można wypełniać aplikacji w odstępach czasowych, należy ją wypełnić w ciągu jednego podejścia, gdyż system aplikacyjny nie daje nam możliwości zapisania i powrotu do wniosku w późniejszym czasie.


6. Jakich dokumentów potrzebuję i dokąd udać się po odpowiednie tłumaczenie?


Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów, które należy przedstawić w czasie składania wniosku:


 • Dowód tożsamości (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, itd.);

 • Dowód zmiany nazwiska, jeśli widnieje ono różne na dokumentach;

 • Kopie uzyskanych kwalifikacji;

 • Certyfikowane tłumaczenia na język angielski tychże kwalifikacji;

 • Kopie suplementu/ów do dyplomu/ów,

 • Certyfikowane tłumaczenia na język angielski suplementu/ów do dyplomu;

 • Dowód na dodatkowe szkolenia, które zostały podjęte, aby zostać wykwalifikowanym nauczycielem w EOG, np. dowód na odbycie 12-miesięcznej praktyki nauczycielskiej*.


Tłumaczenie na język angielski powinno się odbyć u niezależnego, certyfikowanego tłumacza. Po tłumaczenie certyfikowane i wycenę tłumaczeń można się udać tutaj: http://m4-translations.com/.


7. Na co uważać.


Należy uważać na przeładowanie dokumentacją. Złota rada – należy wysłać tylko to, o co organizacja nadająca QTS prosi i tylko te kwalifikacje, które wiążą się ściśle z zawodem nauczyciela.

Od momentu złożenia wniosku decyzja o nadaniu QTS powinna być podjęta do około jednego miesiąca.


8. Ważne odnośniki i kontakty:

 • Pytania dotyczące wniosku należy kierować na adres e-mail: qts.enquiries@education.gsi.gov.uk.

 • Wniosek o nadanie QTS znajduje się tutaj.

 • Dodatkowe informacje na temat wniosku znajdują się tutaj.

 • Jak zostać nauczycielem w Wielkiej Brytanii – tutaj.


To już wszystko, nie taki diabeł straszny… Mam nadzieję, że powyższy mini-poradnik pomoże Państwu, jeśli tak, to bardzo prosimy o pozytywny komentarz.


Powodzenia!


Z pozdrowieniami,


Maksi Kozińska


Informacje są aktualne na dzień:15 lipca 2016 roku.

Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
 • Facebook Basic Square