Możliwe modyfikacje w obrębie egzaminu GCSE z języka polskiego - wnioski na podstawie analizy zmian

Szanowni Państwo!


Niniejsze zestawienie stanowi podsumowanie analizy nowej specyfikacji GCSE z innych języków europejskich; niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Stanowi ono ważne źródło informacji, gdyż może wyznaczać kierunek zmian w specyfikacji nauczania języka polskiego na poziomie GCSE.


Mam nadzieję, iż przedstawiona w ten sposób pomoc pozwoli nauczycielom języka polskiego na odpowiednie przygotowanie do potencjalnych zmian.


Jeżeli przydał się Państwu ten artykuł, prosimy o pozostawienie komentarza.Z wyrazami szacunku,

Maksi Kozińska


---

 1. Kryzys w nauczaniu języków obcych w szkołach w Wielkiej Brytanii.

Najczęściej wymieniane przyczyny kryzysu:

 • wykwalifikowana kadra rezygnuje z nauczania w szkołach za względu na niskie wynagrodzenie, mało przyjazne warunki nauczania języków, za dużo dokumentacji do prowadzenia (Teaching Unions);

 • ang. value guide w brytyjskim systemie edukacji;

 • zmiana sposobu nauczania języków; skupienie się na monitorowaniu procesu uczenia (ang. visisble learning; data driven mode of teaching).

 • nauczyciele języków obcych nie czują się ekspertami w wykładanym języku, powody:


 • studenci języków obcych na brytyjskich uczelniach wyższych studiują niewiele – bądź wcale – literatury języka docelowego;

 • nie wyjeżdżają często też na obowiązkowe zajęcia językowe do kraju języka docelowego;

 • nauczyciele języków obcych w szkole średniej powinni oferować co najmniej dwa języki obce, oznacza to, że często nauczają język, który rozwijali tylko do poziomu GCSE lub A level…


Źródło: Shirley Lawes. To teach or not to teach? [w:] The Linguist 55/3. June/July 2016. Strony:8-9.

2. Informacje ogólne na temat zmian w GCSE.

Nowy system oceniania na poziomie GCSE w Wielkiej Brytanii.

Filmy AQA na temat innych zmian : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBhgvcteMlthYu496Z0I1mHh95QJttqcK

Nowa specyfikacja GCSE z języka polskiego wchodzi w życie od września 2017 roku.

3.Struktura nowych specyfikacji:

 1. Brak zmian w zakresie komponentów egzaminu i ich wagi. Tzn. Testowane nadal będą cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie (25% wagi dla każdej ze sprawności).

 2. Niewielkie korekty w zakresie słownictwa.

 3. Kręgi tematyczne:

I. Arkusz egzaminacyjny numer 1 – Słuchanie – analiza nowej specyfikacji języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie GCSE.

 1. Długość egzaminu i ilość punktów do zdobycia pozostała bez zmian.

 • Języki: niemiecki, hiszpański, francuski - podstawa = 35 minut = 40 punktów; rozszerzenie = 45 minut = 50 punktów.

 • Język polski = 45 minut = 60 punktów - dotychczasowy egzamin.

 1. Główny cel to zapewnienie autentyczności i żywych, różnorodnych tekstów użytkowych.

 2. Bardziej szczegółowy schemat oceniania.

 3. Zredukowanie mnogości zapytań o pojedynczy element lingwistyczny.

 4. Zredukowanie elementów graficznych.

 5. Typy zadań: identyfikowanie ogólnego przekazu wypowiedzi, wyszczególnienie detali, identyfikowanie opinii, dedukowanie znaczenia, relacja między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością, wysuwanie wniosków.

 6. Odpowiedzi werbalne w języku docelowym (czasami angielskim) lub niewerbalne. Bardziej odtworzenie usłyszanego tekstu aniżeli produkowanie własnej odpowiedzi.

Przykład egzaminu na poziomie podstawowym z języka niemieckiego można pobrać [tutaj].


Przykład egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego można pobrać [tutaj].II. Arkusz egzaminacyjny numer 2 – Mówienie – analiza nowej specyfikacji języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie GCSE.


Wszystkie polecenia w tym arkuszu są zapisane w języku docelowym, ale instrukcje są przedstawione po angielsku.


PRZYGOTOWANIE = 12 minut.​

1. SCENKA/ODRYWANIE ROLI – odpowiedź na pytanie zadanie pytania


Uwaga! Uczeń nie powinien zmieniać odgrywanej scenki w wolną konwersacje, nie otrzymuje bowiem za dodatkową produkcję językową żadnych punktów. Cel to odegranie wymaganej roli.

Za każdy wymagany element uczeń może otrzymać 2 punkty. Plus 5 punktów za całościową ocenę językową wypowiedzi. Do zdobycia 15 punktów.

2. ILUSTRACJA/ZDJĘCIE – OPIS OBRAZKA. Oceniana tylko komunikacja. Do zdobycia 15 punktów.

3. KONWERSACJA. Do zdobycia 30 punktów.

Zmiana – uczeń powinien zadać pytanie egzaminatorowi. Brak zadanego pytania skutkuje odjęciem jednego punktu z puli punktacji za komunikację.

Nauczyciel może zadać własne pytania.

III. Arkusz egzaminacyjny numer 3 – Czytanie – analiza nowej specyfikacji języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie GCSE.

 1. Długość egzaminu i ilość punktów do zdobycia pozostała bez zmian.

 • Języki: niemiecki, hiszpański, francuski - podstawa = 45 minut = 60 punktów; rozszerzenie = 60 minut = 60 punktów.

 • Język polski = 60 minut = 65 punktów - dotychczasowy egzamin..


2.Należy spodziewać się tekstów autentycznych i literackich (zarówno współczesnych, jak i z innych epok).


3. Tłumaczenie zdań na język angielski.Przykład tłumaczenia pochodzący z nowego egzaminu GCSE z języka niemieckiego:


Ich wohne mit meinen zwei Kindern in einem Doppelhaus. Mein Sohn geht ins Gymnasium, wo er gute Noten bekommt. Meine Tochter hat Fremdsprachen an der Universität studiert, weil sie im Ausland arbeiten möchte. Meine Frau und ich haben uns vor zwei Jahren getrennt und werden uns im Sommer scheiden lassen.


Przykład egzaminu na poziomie podstawowym z języka niemieckiego można pobrać [tutaj].


Przykład egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego można pobrać [tutaj].

IV. Arkusz egzaminacyjny numer 4 – Pisanie – analiza nowej specyfikacji języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Podstawa – 1-5. Czas: godzina. Maksymalna ilość punktów – 50.

 1. Wszystkie polecenia, poza tłumaczeniem będą zapisane w języku docelowym. Polecenia wraz z ich tłumaczeniami na język angielski znajdują się w specyfikacji – uczeń może się ich nauczyć.

 2. Nie będzie sprawdzania pojedynczych wyrazów w pytaniu pierwszym.

 3. Pytanie pierwsze zawierać będzie zdjęcie, na które uczeń musi wyprodukować cztery zdania odpowiedzi. Za każde zdanie uczeń może otrzymać 2 punkty. Razem do zdobycia 8 punktów.

 • 2 punkty = odpowiedź jasna w odbiorze;

 • 1 punkt = odpowiedź zawiera niejasności;

 • 0 punktów = odpowiedź jest całkowicie niejasna lub nie na temat.

PRZYKŁAD:

Mark Communication

2 The relevant message is clearly communicated.

1 The message is relevant but has some ambiguity and causes a delay in communication.

0 The message is irrelevant or cannot be understood


ŹRÓDŁO: AQA, GCSE – French mark scheme - paper 4

 1. Pytanie numer dwa polegać będzie na wyprodukowaniu wypowiedzi pisemnej zawierającej około 40 słów w odpowiedzi na cztery obowiązkowe punkty odniesienia. Do zdobycia 16 punktów.

 2. Pytanie numer trzy – nowość – tłumaczenia.

Zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu pojedynczych zdań z języka angielskiego na język docelowy. Każde poprawnie przetłumaczone zdanie warte jest jeden punkt. Ilość słów do przetłumaczenia, to około 35-40 słów. Do zdobycia 10 punktów.


4. Pytanie numer cztery – pisanie sterowane - pytanie czwarte w egzaminie rozszerzonym.


Studenci muszą ustosunkować się do czterech obowiązkowych punków w około 90 słowach w ustrukturyzowanej formie, np. e-mail. Do wyboru dwie możliwości. Do zdobycia 16 punktów.

Arkusz egzaminacyjny numer 4 – Pisanie – analiza nowej specyfikacji języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Rozszerzenie – 4-9. Czas: godzina i 15 minut. Maksymalna ilość punktów – 60.

 1. Pytanie numer jeden, to samo, co pytanie nr cztery z podstawy. Treść = 10 punktów, jakość (walory) języka = 6 punktów. Do zdobycia 16 punktów.

 2. Pytanie numer dwa to dłuższa, otwarta wypowiedź pisemna, uczeń musi odnieść się do dwóch punktów dających pewną swobodę wypowiedzi. Należy napisać około 150 słów. Dwa pytania do wyboru. Treść = 15 punktów, różnorodność języka = 12 punktów, poprawność = 5 punktów . Razem 32 punkty.

 3. Pytanie numer trzy to tłumaczenie krótkiego fragmentu tekstu na język docelowy około 50-55 słów. Do zdobycia 12 punktów. Tym razem tekst nie będzie podzielony na zdania.WAŻNY KONTAKT!

W przypadku wątpliwości należy komunikować się z AQA.

e-mail: mfl@aqa.org.uk

tel: 0142353 4381

OPRACOWAŁA: Maksi Kozińska

ŹRÓDŁA:

Materiały wielojęzyczne:

 • GCSE Specification Polish Full Course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards. Short Course – for exams June 2014 onwards and certification June 201 onwards.

 • GCSE Specification French Full Course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards Short Course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards.

 • GCSE FRENCH (8658) Specification. For teaching from September 2016 onwards. For exams in 2018 onwards.

 • GCSE Specification German Full Course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards Short Course – for exams June 2014 onwards and certification June 201 onwards.

 • GCSE GERMAN (8668) Specification. For teaching from September 2016 onwards. For exams in 2018 onwards.

 • GCSE Specification Spanish Full Course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards Short Course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards.

 • GCSE SPANISH (8698) Specification. For teaching from September 2016 onwards. For exams in 2018 onwards.

 • AQA: Past papers from modern foreign languages.

 • Magazyn: The linguist:

 • Numer: 55/1 Artykuł: GCSE: in with the new. Strony: 10-11

 • Numer: 55/3 Artykuł: To teach or not to teach? Strony: 8-9

Materiały audiowizualne:

Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
 • Facebook Basic Square