Różnicowanie poziomu trudności - materiały dla nauczycieli polonijnych.


Drodzy Nauczyciele,

Zapewne na początku każdego roku szkolnego zadajecie sobie pytanie, jaki ON będzie? Jacy będą uczniowie, czy podołacie nowym obowiązkom, jak połączyć wymagania edukacyjne z możliwościami uczniów... W KAŻDEJ GRUPIE - KAŻDY UCZEŃ, to inne wyzwanie. Uczymy więc grupę uczniów czy grupę indywidulności? Nasz uczeń, to ,,zlepek’’ czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę, takich jak wiek i płeć, zainteresowania i inteligencja, preferencje sensoryczne. A do tego jeszcze ,,tylko’’ osobowość, motywacja, doświadczenie i biegłość językowa dziecka. To wszystko razy kilka, kilkanaście, a często i więcej uczniów! Musimy więc dobrać tak metody nauczania, aby efekt końcowy procesu nauczania był przynajmniej zadawalający dla Ucznia, Rodzica i dla nas samych. Wybór odpowiedniej strategii nauczania determinuje przebieg zajęć. Warto więc przypomnieć 3 typy strategii:

  1. Tematyka wspólna dla wszystkich, ale zróżnicowany poziom językowy materiału wyjściowego.

  2. Pomoc koleżeńska.

  3. Praca w grupach.

Dzisiaj, chcielibyśmy zająć się pierwszym typem strategii i przybliżyć go w postaci gotowych zadań i ćwiczeń. Przekazujemy Państwu materiały dydaktyczne do nauczania dzieci w polskich sobotnich szkołach. Zadania zawierają przykłady ćwiczeń, które mają pomóc w pracy na zajęciach ze zróżnicowanym poziomem nauczania. Kilkoro nauczycieli z doświadczeniem pedagogicznym przygotowało materiał wyjściowy, który można zmieniać, dostosowywać do własnych ustalonych celów w procesie dydaktycznym i możliwości uczniów. Opracowanie uwzględnia wytyczne z Podstawy programowej dla uczniów uczących się za granicą (MEN, Warszawa 2010), czyli kręgi tematyczne i kompetencje językowe.

Mamy nadzieję, że przygotowany materiał będzie przydatny dla Państwa, a prowadzone zajęcia z wykorzystaniem proponowanych przykładów ciekawe i wyjątkowe.


Janusz Kulczycki

Poole, wrzesień 2015


Różnicowanie poziomu trudności - materiały dla nauczycieli polonijnych do pobrania [tutaj]


Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
  • Facebook Basic Square