PL/ENG - Konferencja przygotowująca kandydatów do egzaminów na poziomie A- level z języka polskiego


Dnia 28 marca 2015 roku Polska Macierz Szkolna i University College London School of Slavonic and East European Studies (UCL SSEES) zorganizowali konferencję przygotowującą kandydatów do egzaminów na poziomie A-level z języka polskiego w Wielkiej Brytanii.


Zespół Polish Language Communication Centre in London również wspierał tę, naszym zdaniem, szansę na utrwalenie i powtórzenie wiadomości tuż przed czerwcowymi egzaminami.


Członkowie naszego zespołu przygotowali dla obecnych na konferencji trzy wykłady.


Pani Katarzyna Franas przedstawiła problematykę zawartą w filmach Andrzeja Wajdy, aby pomóc uczniom zrozumieć niedaleką historię i problemy społeczno-moralne nękające ówczesną Polskę. Partycypujący w tym wykładzie rozważali dwa filmy: Diament i popiół oraz Człowiek z marmuru.


Pani Grażyna Salamon starała się przybliżyć i wyszczególnić najistotniejsze elementy niezbędne do wysoko punktowanych wypracowań zarówno na poziomie AS i A-level.


Pani Maksi Kozińska omówiła problemy społeczne i moralne poruszane w dramacie polskim, biorąc pod uwagę lektury rekomendowane przez organ przygotowujący egzaminy – AQA. Rozważania etyczno-moralne dotyczyły: Balladyny Juliusza Słowackiego, Zemsty Aleksandra Fredry, Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Niemców Leona Kruczkowskiego oraz dwóch dramatów Sławomira Mrożka – Tanga i Emigrantów.


Wśród alternatyw wykładowych pojawiły się takie tematy jak:

  • Polska i Polacy w II wojnie światowej - powstanie warszawskie z gościnnym udziałem pani Marzeny Szejbal - uczestniczki powstania warszawskiego, Losy Polaków wywiezionych na wschód podczas II wojny światowej z udziałem uczestniczki wydarzeń pani Danki Pniewskiej- obydwa wykłady prowadziła pani Magdalena Bogdan reprezentująca Instytut Pamięci Narodowej (IPN).

  • Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski - Zajęcia przeprowadziła pani Joanna Wrocławska-Dominik.

  • Obraz polskich walk o niepodległość w literaturze polskiej XIX wieku - wykład poprowadziła pani dr Katarzyna Zechenter (UCL SSEES).

  • Czytanie tekstu, po polsku, ze zrozumieniem - Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Cybulska- Cieślak.


O sukcesie konferencji świadczą wyniki ankiet zebranych przez zespól Polish Language Communication Centre in London, a sami uczestnicy konferencji reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.


Wszystkim obecnym na konferencji, i nie tylko, życzymy zdania egzaminów na najwyższe noty, a organizatorom za możliwość uczestnictwa w tak ciekawym projekcie- SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Maksi Kozińska
The Polish A-Level workshops co-organised by the Polish Educational Society and the SSEES University College London were held on 28th March 2015 at UCL SSEES main building.


Polish Language Communication Centre in London’s Team was supporting the event. What is more, we do believe it was a great opportunity to develop and revise examination materials, just before exams that are being held in early June.


Our Team prepared for candidates three presentations.

Katarzyna Franas discussed the issues covered in Andrzej Wajda’s films. The aims of the presentation were to help to understand recent Polish history and problems that Poles were struggling with at the time. Ashes and Diamonds and Man of Marble were mainly brought up.


Grażyna Salomon’s goal was to show the techniques of writing the successful essays at the AS and A-level exams. The presentation introduced students with useful expressions and tips, of which students may make use in their essays.


Maksi Kozińska was presenting social and moral issues in the Polish drama in accordance to the Polish AS and A-level Specification created by AQA. Six of Polish dramas were discussed: Balladyna by Juliusz Słowacki, Zemsta by Aleksander Fredro, Moralnśc pani Dulskiej by Gabriela Zapolska, Niemcy by Leon Kruczkowski and two dramas by Sławomir Mrożek – Tango and Emigranci.


Students had also the advantage of choosing some additional lectures, e.g.:

  • Poland and Poles during World War II – The Warsaw Uprising, or The story of Poles deported to the East during World War II conducted by Magdalena Bogdan from The Institute of National Remembrance (IPN). The honourable guest were invited: Magdalena Szejbal- the participant of the Warsaw Uprising and Danka Pniewska who was deported to the East during World War II.

  • Translator’s workshop - the art of translating from English to Polish and from Polish to English prepared by Joanna Wrocławska-Dominik.

  • The fight for independence as a theme in Polish literature of the XIX century presented by dr Katarzyna Zechenter SSEES UCL.

  • Mastering the reading comprehension in Polish at AS exam presented by Magdalena Cybulska-Cieślak.

The success of the workshops can be not only counted in the future results achieved on the exams but as well in feedbacks received after each lecture prepared by Polish Language Communication Centre in London’s Team. Moreover, participants of this event were well prepared and had wide topic knowledge.


Polish Language Communication Centre in London would like to express our gratitude for making us part of this exciting event and we would like to wish to all A-level candidates success on the exams in June.


Maksi Kozińska

11125795_875566099148605_874873149_n.jpg

DSC00534.JPG

DSC00537.JPG

DSC00538.JPG

DSC00540.JPG

DSC00541.JPG

DSC00544.JPG

Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
  • Facebook Basic Square