Spotkanie PLCCiL/ The year-end PLCCiL's meeting. Maksi Kozińska

Dnia 14 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie zarządu i grupy założycielskiej Polish Language Communication Centre in London (PLCCiL). W spotkaniu wzięli udział Katarzyna Franas, Monika Ozgovercin, Maksi Kozińska oraz Janusz Kulczycki.


Przedmiotem spotkania było: podsumowanie dotychczasowej działalności i wyznaczenie sobie nowych celi na rok 2015.


Chcielibyśmy Państwu podziękować za wsparcie i zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście. Mamy nadzieję, że wspólnie zadbamy o Polskę, jej język i kulturę.


Zespół Polish Language Communication Centre in London (PLCCiL).


On 14th December 2014 the meeting of the management board and the founding group of Polish Language Communication Centre in London (PLCCiL) was held in London.


The aims of the meeting were: a summary of what has happened so far and setting up new goals for 2015. The meeting was attended by Katarzyna Franas, Monika Ozgovercin, Maksi Kozińska and Janusz Kulczycki.


We would like to thank you for your trust and support that you have given us. We solemnly hope that we all are going to take care of Republic of Poland, its culture and language.


Polish Language Communication Centre in London's Team (PLCCiL).

Janusz Kulczycki, Kasia Franas, Maksi Kozińska, Monika Ozgovercin
Janusz Kulczycki, Kasia Franas, Maksi Kozińska, Monika Ozgovercin
Janusz Kulczycki, Kasia Franas, Maksi Kozińska, Monika Ozgovercin
Janusz Kulczycki, Kasia Franas, Maksi Kozińska, Monika Ozgovercin
Janusz Kulczycki, Kasia Franas, Maksi Kozińska, Monika Ozgovercin
Janusz Kulczycki, Kasia Franas, Maksi Kozińska, Monika Ozgovercin
Janusz Kulczycki, Kasia Franas

Polecane Posty

Niedawne Wpisy
Follow Us
  • Facebook Basic Square