Dum docemus, discimus – dopóki nauczamy, uczymy się sami

 

Stowarzyszenie Polish Language Communication Centre in London powołane zostało w celu promowania nauki języka polskiego i innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej, a także wsparcia nauczycieli i ośrodków dydaktycznych współpracujących z wielojęzycznymi uczniami.

 

PLCCiL skupia wokół siebie nauczycieli, którzy czują potrzebę rozwoju polskiego szkolnictwa poza granicami Polski. Chcemy szkolić, pomagać i doradzać pedagogom oraz rodzicom dzieci wielojęzycznych.

 

Głównymi celami działalności PLCCiL są:

 

1. Dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

2. Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów służących podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i sobotnich szkół.

3. Wszechstronna współpraca z państwowymi i niezależnymi instytucjami oraz organizacjami na rzecz edukacji.

4. Propagowanie idei wielojęzyczności.

5. Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich/obcych.

6. Promocja Polski i Polaków w świecie.

 

Wierzę, że praca włożona w rozwój PLCCiL zaowocuje wymiernymi wynikami w edukacji młodej Polonii w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie jestem dumna, że mam okazję współpracować z tak wspaniałymi nauczycielami oraz fantastycznymi osobowościami, jak Janusz Kulczycki, Grażyna Mączkowska, Monika Ozgovercin, Grażyna Salamon oraz Barbara Szczotka. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli powitać i Państwa, czytających ten wstęp, w gronie członków i członkiń tej organizacji.

                                                                                   

Z wyrazami szacunku,

 Maksi Kozińska,

 prezes PLCCiL

 

Kontakt:

Polish Language Communication Centre in London

Strona internetowa: http://www.plccil.co.uk/

Strona Facebook: https://www.facebook.com/PLCCIN

E-mail: plccil.office@gmail.com

 

 

 

Dum docemus discimus, "As we teach, we learn."

 

 

The Polish Language Communication Centre in London association was set up to promote Polish language learning with other subjects where Polish is used as a mother-tongue as well as the education of children and teenagers in Polish culture and traditions. The association supports teachers and didactic centres who work closely with multilingual children.

 

The main goals of the association are:

 

1. Sharing experiences and skills with other teachers.

2. Organizing meetings, training courses, workshops in order to improve the quality of work among teachers in Polish Saturday Schools.

3. Active collaborations with state-run and independent institutions, and education-related organizations. 

4. Promoting the concept of multilingualism.

5. Teaching Polish as a Second/Foreign  Language and Culture.

6. Promotion of Poles and Poland worldwide.