CZŁONKOSTWO W POLISH LANGUAGE COMMUNICATION CENTRE IN LONDON

 

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która spełnia poniższe wymagania:

 

1. Zna cele Stowarzyszenia i dobrowolnie chce uczestniczyć w działalności PLCCiL.

 

2. Wypełni Formularz Rejestracji Członka/Członikini Stowarzyszenia i otrzyma akceptację Zarządu PLCCiL.

 

3. Dokona opłaty za członkostwo w Stowarzyszeniu w wysokości 12 funtów za 12 miesięcy. Po tym okresie członkostwo może być odnowione na tych samych warunkach.

 

Szczegóły są dostępne w materiałach do pobrania poniżej.

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W PLCCiL.      

REGULATIONS OF MEMBERSHIP ENG.

FORMULARZ CZŁONKOSTWA W PLCCiL.

STATUT STOWARZYSZENIA POLISH LANGUAGE COMMUNICATION CENTRE IN LONDON.