Zarząd Polish Language Communication Centre in London

Prezes: Maksi Anna Kozińska

Zastępca Prezesa: Janusz Kulczycki

Studentka studiów doktoranckich z zakresu języka odziedziczonego. Absolwentka University College London (Specialised Translation (Scientific, Technical and Medical)) oraz filologii angielskiej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowane przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Od 2012 roku współpracuje z PSS im. św. Królowej Jadwigi w Ilford – jako nauczyciel klasy A2, członek dyrekcji szkoły oraz egzaminator. Od czerwca 2016 roku należy do składu ekspertów OFQUAL, który nadzoruje i reguluje m.in. egzaminy z języka polskiego na poziomie GCSE i A-level w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i polskiego zarówno studentów pochodzenia polskiego, jak i obcokrajowców w M4-Education. Współzałożycielka i prezes Polish Language Communication Centre – stowarzyszenia zachęcającego nauczycieli do pracy z uczniami w myśl rozwijania idei wielojęzyczności oraz poszanowania języka i kultury polskiej. Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Współautorka podręcznika i ćwiczeń do nauki języka polskiego na poziomie GCSE w Wielkiej Brytanii pod tytułem: GCSE. Nowe Tematy. Współautorka podręcznika do nauki języka polskiego jako odziedziczonego pod tytułem Lekcje z polskiego. Pasjonatka zagadnienia tłumaczenia dydaktycznego. Mama Mai i Maksymiliana.

Członek Zarządu :Monika Ozgovercin

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Od 2011 jest wolontariuszką w polskiej szkole sobotniej im. A. Mickiewicza w Enfield, Londyn. Interesuje się  historią, literaturą i muzyką.

Jego mottem - w pracy pedagogicznej z młodym pokoleniem - jest wyjątkowa myśl, która nieustannie od ponad dwudziestu pięciu lat pozwala mu spełniać marzenia i przekazywać to, co inni dali mu przez wiele lat jego własnej edukacji:,,Poznanie i wiedza mają wtedy sens, gdy prowadzą do przeżyć i działania.’’ Jest magistrem geografii Uniwersytetu Wrocławskiego i ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Organizacji Oświatą. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym - młodego polskiego pokolenia w Unii Europejskiej - ukończył studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego i Kultury Polskiej jako Drugich organizowane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Uczył w szkole podstawowej i średniej, prowadził zajęcia z osobami dorosłymi na studiach podyplomowych, a przez 8 lat był dyrektorem gimnazjum, zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Jego największym osiągnięciem w pracy pedagogicznej w Polsce jest otrzymanie tytułu nauczyciela dyplomowanego i praca w zespole nauczycieli, której efektem jest cykl opracowań metodycznych Instytutu Badań Kompetencji Ucznia Wewnątrzszkolny system kształcenia i oceniania (w tym również jego publikacja). Przez kilka lat był nauczycielem w polskiej sobotniej szkole w Bournemouth, prowadził również zajęcia w polskich szkołach sobotnich w Southampton i Londynie. Jest pomysłodawcą Polish Club of Fun and Learning Poole, w którym z wyjątkową grupą młodzieży doskonalił umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbając o polską tożsamość i nie zapominając kraju ojczystego. Prowadzi zajęcia indywidualne z uczniami, których przygotowuje do egzaminu General Certificate of Secondary Education (GCSE) z języka polskiego oraz z uczniami, których rodzice kładą nacisk na potrzebę kultywowania i doskonalenia języka ojczystego. Działa w stowarzyszeniu Polish Language Communication Centre in London powołanym w celu promowania nauki języka polskiego i innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej. Pełni w Stowarzyszeniu funkcję zastępcy prezesa. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem ABC Polskiej Sobotniej Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego w Poole, w której od 5 lat jest kierownikiem szkoły i nauczycielem. W 2018 roku został nagrodzony przez Dorset Ethnic Minority Awards w kategorii Unsung Hero.

Członek Zarządu: Grażyna Salamon

Ukończyła studia polonistyczne ze specjalnością animacja kultury w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Od kilku lat mieszka  w Wielkiej Brytanii. Przez trzy lata pracowała w polskiej szkole sobotniej w Banbury. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako drugiego dzieci oraz nauczaniem języka polskiego obcokrajowców. Interesuje się językoznawstwem, historią sztuki i literaturą. 


Absolwentka języka niemieckiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu oraz magister filologii germańskiej  Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2014r. ukończyƗa studia podyplomowe nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowanych Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie oraz przez Uniwersytet Jagielloński. Od 2014 roku pracuje w wSobotniej Szkole Przedmiotów Ojczystych  im. Tadeusza Kościuszki w Londynie. Lubi podróżować, historię oraz muzykę.

Członek Zarządu: Barbara Szczotka

Członek Zarządu: Grażyna Mączkowska

Absolwentka wydziału grafiki na Visual Arts University of east London. W latach 2007- 2008 pracowała przy projekcie  cztery społeczności w Enfield (polska, turecka, karaibska i somalijska) przeciw przemocy dla Awards for All pt. “What’s in your head?” . W kolejnych latach była menedżerem projektu Heritage Lottery Found pt. “Trzy generacje polskich emigrantów w Engield”. Przez pięć lat współpracowała z Roma Support Group. Od 2006 roku jest dyrektorką Polskiej Szkoły im. A. Mickiewicza w Enfield. Pracuje również jako nauczyciel języka polskiego klas GCSE i A level w Nightingale Academy. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie.