Polish Language Communication Centre in London

 

 

Stowarzyszenie Polish Language Communication Centre in London powołane zostało w celu promowania nauki języka polskiego, a także innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji oraz kulturze polskiej, a także wsparciu nauczycieli i ośrodków dydaktycznych współpracującymi z wielojęzycznymi uczniami.

Witamy!

Welcome!

The Polish Language Communication Centre in London association was set up to promote Polish language learning with other subjects where Polish is used as a mother-tongue as well as the education of children and teenagers in Polish culture and traditions. The association supports teachers and didactic centres who work closely with multilingual children.